Forcas Solvens II-løsning

Forca har udviklet en fremtidssikret og sammenhængende Solvens II-løsning, der kan skaleres til den enkelte kundes behov. Forcas kunder har med løsningen oplevet et klart kvalitetsløft i indrapporteringsarbejdet.

Forcas Solvens II-løsning implementerer beregningsmodeller og rapporteringer og beregner i ét flow detaljerede, fremtidige betalingsstrømme, diskonterede betalingsstrømme, hensættelser og kapitalkrav og danner på den baggrund indberetningsklare data og rapporteringsskemaer (QRT) til EIOPA. Løsningen indbefatter også et automatiseret flow i de efterfølgende indberetninger, når løsningen er i drift.

Forcas Solvens II-løsning er:

  • Fleksibel: Løsningen er opbygget i moduler, som kan isoleres og tilpasses individuelle delleverancer til regnskab og Solvens II
  • Automatiseret: Beregninger forløber automatisk
  • Tidsbesparende: Automatiseringen giver mindre procestid og færre manuelle processer
  • Compliant med Solvens II-lovgivning og regnskabsbekendtgørelsen
  • Rettidig: Klar til rettidig indberetning
  • Enkel: Systemet er et samspil af moduler, og processen er gennemsigtig
  • Pålidelig: Kunden får automatisk løbende besked om, at alle krav er opfyldte

Skræddersyet løsning
Løsningen er fleksibel og skalérbar efter den enkelte kundes behov, og Forca tilbyder nye kunder enten en samlet løsning eller enkelte moduler fx. cash flows.

Uanset hvilken løsning man vælger, får man en gevinst og en omkostningsreduktion, i og med at man ikke skal implementere og drive hele løsningen selv.

Læs mere om Solvens II-løsningen og vores andre aktuarservices under Aktuarservices og analyser 

Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere forca.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdaterer programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browser i stedet for:

Du er altid velkommen til at ringe til os på 39 45 73 00, hvis du oplever problemer med vores hjemmeside.