Fokus på digitalisering

Ved at kombinere en datadrevet og digital tilgang personificerer vi servicen overfor det enkelte pensionsmedlem og gør selvbetjening let.

Den digitale transformation sætter nye standarder for, hvordan pensionsmedlemmer skal serviceres. I Forca arbejder vi kontinuerligt med at sikre, at vores kunders medlemmer får den bedst mulige serviceoplevelse.

Vi arbejder målrettet på at udvikle nye digitale løsninger, samtidig med at vi optimerer og videreudvikler de eksisterende. Det gør vi ved at kombinere en datadrevet tilgang med et stærkt digitalt fokus.

Data forbedrer kundeoplevelsen

Vi har vores egen data- og analyseenhed og opsamler løbende flere og flere data, som giver os indsigt i det enkelte pensionsmedlems adfærd. Dermed bliver vi i stand til at forbedre oplevelsen ved at møde medlemmerne lige netop dér, hvor de er.

Vi anvender blandt andet data til at lave personificerede udtryk på pensionsselskabernes hjemmesider til at udarbejde målrettet og relevant kommunikation i nyhedsbreve, på hjemmesider, i mails og gennem proaktive henvendelser om de emner, som optager den enkelte. Ligesom data giver os indsigt til at udvikle nye, brugertilpassede services svarende til den enkeltes behov.

Øget mulighed for selvbetjening

Vi arbejder løbende på at øge medlemmernes mulighed for selv at lave beregninger, så de let og hurtigt kan overskue deres pensionsordning. Vi har blandt andet udviklet løsninger, så man selv kan beregne mulighederne ved alderspensionering, hvad konsekvensen er ved at gå op og ned i arbejdstid eller ved at indbetale mere.

Derudover har vi udviklet selvbetjeningsløsninger, så medlemmerne selv kan lave fx begunstigelse, overførsler, igangsætte alderspension, ansøge om udbetaling ved kritisk sygdom, forlænge eller fravælge bidragsfri dækning, samle sine pensioner et sted eller oprette en aftale om supplerende opsparing. Som resultat vælger flere og flere nu at bruge vores selvbetjeningsløsninger til eksempelvis at sætte deres pension i gang.

Vi supplerer selvbetjeningen med andre kommunikationskanaler, og man kan selvfølgelig forsat kontakte os på telefon, mail eller chat og få personlig rådgivning.

Tilgængelighed er samtidig en vigtig faktor. Vi har udviklet vores services og rådgivning, så vi er til stede på alle kanaler og på de tidspunkter, der passer til medlemmet.

Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere forca.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdaterer programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browser i stedet for:

Du er altid velkommen til at ringe til os på 39 45 73 00, hvis du oplever problemer med vores hjemmeside.