2021

Årsberetning og nøgletal
Årsberetning og nøgletal

2021

Et værdifuldt fællesskab

En vigtig del af Forcas mission er at opretholde et værdifuldt kompetencefælleskab, skalere produktionen efter kundernes behov og sikre stordriftsfordele for kunderne. I 2021 nåede Forcas omsætning ca. 400 mio. kr., og Forca servicerede ca. 675.000 pensionsmedlemmer og administrerede investeringsaktiver for ca. 777 mia. kr. på vegne af kunderne.

Søren Østergaard
Administrerende direktør

Læs mere

Nøgletal 2021

Kvalitetsmål

Forca måler hver måned kvaliteten af vores serviceleverancer til kunderne. Der er kvalitetsmål for hvert område, der dermed bidrager til den samlede kvalitet i leverancerne fra Forca. Servicemålene er med til at sikre, at Forcas kunder overholder lovgivningen og giver kunderne et vigtigt redskab til at vurdere kvaliteten af de ydelser, vi leverer og mulighed for at følge op på de aftalte mål.

I 2021 leverede Forca en samlet kvalitet i leverancerne på 95,1%, og nåede dermed målsætningen på 95%.

 

Mål: 95%
Resultat 95%
KPI-performance

Samlet kvalitet i leverancer på tværs af forretningsområder for 2021. 

Mål: 90%
Resultat 91%
Medlemstilfredshed

Medlemmernes tilfredshed med den telefoniske rådgivning og service de har fået.

Bestyrelse

Peter Falkenham

Formand

Jon Johnsen

Næstformand

Helle Sejergaard

Karsten Kjeldsen

Sune Schackenfeldt

Anette Albiniussen

 

Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere forca.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdaterer programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browser i stedet for:

Du er altid velkommen til at ringe til os på 39 45 73 00, hvis du oplever problemer med vores hjemmeside.